Çalışma Süresi Hesaplama Aracı

Aşağıda yer alan formda “Çalışan sayısı” ve “Tehlike sınıfı” seçimlerini yaptıktan sonra çalışma süreleri otomatik olarak hesaplanacaktır.